- KONTAKTAI

                MOKYKLOS ADRESAS:
                Cornell Cooperative Extension
                423 Griffing Ave #100
                Riverhead, NY 11901
                Tel. 631-672-6367
                info@akazickasls.org

                ADRESAS PAŠTUI:

                c/o Renata Petrauskienė
                62 Woodhull Lane
                Holtsville, NY 11742

          

         
ADMINISTRACIJA
Renata Petrauskienė
Vadovė
631-672-6367
          - Šiaulių Pedagoginis Institutas - lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija
Daiva Matonienė
Iždininkė
          - Lietuvos Žemės Ūkio Akademija - mokslų daktarė
       
MOKYTOJAI
Ramunė Kurbanovienė
Lietuvių kalba
          - Šiaulių Pedagoginis Institutas - pradinių klasių mokytojos kvalifikacija
Jolanta Vilčinskienė
Geografija ir Biologija
          - Vilniaus Pedagoginis Universitetas - gamtos mokslų magistro laipsnis ir gimnazijos
             geografijos mokytojos kvalifikacija
Rita Klimavičienė
Pradinės klasės
          - Kauno Sniečkaus Politechnikos Institutas - siuvimo technologija
          - Brandfor Hall Career Institute - medical billing and coding
Irma Diržius
Muzika
          - J. Švedo Pedagoginė Muzikos Mokykla ir Muzikos Akademija
Birutė Stukonytė
Darželio klasė
          -