Aleksandros Kazickienės lituanistinė
  mokykla pradėjo jau 16-tuosius
  mokslo metus. Kviečiame 4-17
  metų amžiaus mokinius bei
  suaugusius, norinčius išmokti lietuvių
  kalbos bei kultūros.
  Dėkojame Kazickų šeimos fondui,
  Lietuvių fondui, JAV LB Švietimo
  Tarybai bei visiems mums
  palaikantiems.

  Sėkmingų mokslo metų!  Pamokos vyksta kiekvieną šeštadienį
  nuo 9 val. iki 13 val.
  Adresu:
  423 N. Griffing Ave.
  Riverhead, NY 11901


               Visų labai lauksime.
                                   Iki greito!